X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سوالات درس Visual interdev

نمونه سوالات فصل اول ویژوال اینتردیو

۱-کدام برگه امکان مشاهده یک صفحه وب را دقیقا مشابه آنچه یک مرورگر نشان می دهد  به کاربر نمایش می دهد؟

الف)Source                      ب) Quick view        

ج) Design                         د) Source & Design

 

۲-کدام گزینه از قابلیتهای ویژوال اینتردیو نیست ؟

الف)ایجاد برنامه های کاربردی مبتنی بر وب

ب)استفاده از کنترهای زمان طراحی و اشکالزدایی

ج)ایجاد بانک اطلاعاتی سمت سرویس دهنده

د)گروههای کاری مستقل روی یک پروژه

 

3-نمای پیش فرض برای صفحات ASP کدام است ؟

الف)design           ب)Source         ج)Quick view          د)هیچ کدام

 

4-پیش نمایش صفحه در مرورگر ، در کدام منو قرار دارد ؟

الف)file                ب)design              ج)diagram                د)view

 

5-.................  برنامه هایی هستند که هنگام نمایش صفحه وب ، اجرا میشوند و می توانند برنامه های کاربردی مبتنی بر داده ها ایجاد کنند .

الف)عناصر اچتمل                       ب)اسکریپت ها

ج)شیوه نامه های آبشاری             د)میزبانها