X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
تمرین عملی درس فلش از مبحث لایه ها و انیمیشن

انیمیشنی ایجاد کنید که طی ۲ ثانیه ابتدای آن ، نمونه زیر ضمن تغییر رنگ تا ۵/۱ برابر بزرگتر شده در ۲ ثانیه بعدی ، نمونه تغییر مکان پیدا کرده و در همین حین شفافیت آن افزایش یابد . 

 

راهنمایی : برای درج نمونه مراحل زیر را انجام دهید :

Window>Other panels>Common Libraries>Buttons>Librariy Buttons>Arcade Buttons