X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
ادامه ی مبحث درس فلش
کنترل زمان اجرا در تولید انیمیشن

وقتی شما یک اکشن اسکریپت می نویسید ،از پنل Actions برای اضافه کردن کد ها به فریم یا دکمه یا فیلم کلیپ ها استفاده میکنید . اسکریپت هایی که به فریم ها اضافه میکنید زمانی اجرا میشوند که هد اجرایی فلش وارد آن فریم شود . اما فریم اول فیلم فلش بگونه ای متفاوت از سایر فریم ها عمل میکند . چون اولین فریم فیلم فلش کم کم لود میشود و اشیاء در آن همینطور که داونلود میشوند نمایش داده میشوند و این موضوع بر روی اجرای اسکریپت ها اثر میگذارد . اما فریم های بعد از فریم اول تا وقتی تمام اشیاء داخل آن فریم لود نشوند نمایش داده نمیشوند .

اسکریپت هایی که به کلیپ فیلم یا دکمه ها نسبت داده شده اند زمانی اجرا میشوند که رویداد (event) خواسته شده اتفاق افتد . یک رویداد یک اتفاقی است که توسط کاربر یا گاهی توسط فیلم فلش شما اتفاق می افتد ، مانند کلیک کردن موس ، فشردن یک دکمه از کیبورد ، و یا لود شدن یک کلیپ فیلم ( این آخری توسط فیلم اتفاق افتاده) . شما میتوانید بر اساس رویداد هایی که رخ میدهد کد های متفاوتی بنویسید تا در هنگام رخ دادن هر رویداد یک کد خاص اجرا گردد .

اکشن هایی که به دکمه ها یا کلیپ فیلم ها نسبت میدهید در اکشن های خاصی بنام Handler حبث میشوند .on  و onClipEvent دوHandler  هستند . شما میتوانید یک یا بیش از یک Event را در یک Handler قرار دهید و همچنین میتوانید بیش از یک Handler برای هر شیئ قرار دهید . هندلر onClipEvent برای کلیپ فیلم و هندلر on برای دکمه هاست . همچنین شما میتوانید از on برای خلق کلیپ فیلم  دکمه ای استفاده کنید که رویداد های دکمه را دریافت میکند .

رویداد های مووی کلیپ و دکمه ها میتوانند توسط متد های خود شیئ نیز بکار گرفته شوند . شما باید یک فانکشن تعریف کنید و آن را به متد Event Hadler ارجاع دهید . این فانکشن وقتی که رویداد اتفاق بیافتد اجرا میشود .

جدول زیر متد ها و Event Handler های دکمه ها را نشان میدهد :

 

Event handler actions

Event handler methods

on (press)

onPress

on (release)

onRelease

on (releaseOutside)

onReleaseOutside

on (rollOver)

onRollOver

on (rollOut)

onRollOut

on (dragOver)

onDragOver

on (dragOut)

onDragOuot

on (keyPress"...")

onKeyDown, onKeyUp

 جدول زیر متد ها و Event Handler های مووی کلیپ ها را نشان میدهد :

Event handler actions

Event handler methods

onClipEvent (load)

onLoad

onClipEvent (unload)

onUnload

onClipEvent (enterFrame)

onEnterFrame

onClipEvent (mouseDown)

onMouseDown

onClipEvent (mouseUp)

onMouseUp

onClipEvent (mouseMove)

onMouseMove

onClipEvent (keyDown)

onKeyDown

onClipEvent (keyUp)

onKeyUp

onClipEvent (data)

onData

 

با اکشن اسکریپت همچنین میتوانید رویداد های TEXTbox و دیگر اشیاء اکشن اسکریپت را کنترل کنید.