X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
مقدمه ای بر بحث استایل شیت ها

مقدمه ای برای CSS برای دانش آموختگان عزیز

CSS یا همان Cascading Style Sheets در لغت به معنی شیوه نامه های آبشاری می باشد و در دنیای طراحی وب منظور از آن زبان قالب بندی صفحه معروف به CSS است که طراحی را بسیار آسان تر نموده است.

CSS زبان قالب بندی صفحه می باشد و به 3 نوع تقسیم بندی می شود :

شیوه نامه های درونی ( inline)
در این نوع دستورات لازم در کنار کد های
HTML در داخل عبارت “ ” =style نوشته می شود. مانند زیر:

<p  style="color:#aaaaaa; font-size:12px;"> inline </p>

شیوه نامه های صفحه ای (pages)
دستورات در این نوع نمایش داخل عبارت زیر قرار می گیرد:

<style> 

<! - -

- - >

</style>

مانند:

<style>

<!– p {color:#aaaaaa; font-size:12px } –>

</style>

نکته : اگر مرورگر از شیوه نامه پشتیبانی نکند، دستورات شیوه نامه به صورت توضیحات در نظر گرفته می شود(جهت جلوگیری از چاپ آنها به صورت متن).

شیوه نامه های خارجی(external)


این شیوه نامه ها به صورت یک فایل جداگانه ذخیره شده و ساختار دستورات و ویژگی های آن مانند دو نوع قبل می باشد. اینگونه شیوه نامه ها در قالب فایلی با پسوند
CSS. ذخیره می شوند.


با دستور زیر فایل شیوه نامه خارجی فراخوانی می شود(
CSS URL آدرس نسبی یا مطلق فایل شیوه نامه است):

<link rel="stylesheet"  href="CSS URL"  type="text/css">